Samen zevenaar

Samen tegen eenzaamheid

Samen Zevenaar is een netwerkorganisatie die bestaat uit verschillende organisaties. Zij werken samen aan het verminderen en voorkomen van gevoelens van eenzaamheid bij inwoners van de gemeente Zevenaar.


Het ontstaan van Samen Zevenaar

Caleidoz organiseerde in 2018 een conferentie Eenzaamheid. Dertig organisaties namen daaraan deel. Een aantal van hen wilden het voortouw nemen om mee samenwerking te organiseren. Samenwerking om eenzaamheid in de gemeente Zevenaar aan te pakken. Deze netwerkorganisatie heeft voor de naam Samen Zevenaar gekozen.


Doel Samen Zevenaar

In 2019 stelde het netwerk samen een plan van aanpak op met als hoofddoel: 

“ Het creëren van een (zoveel als mogelijk) sluitende aanpak rondom eenzaamheid in de gemeente Zevenaar, zodat minder inwoners zich eenzaam voelen”.

Samen Zevenaar bereikt deze resultaten door:

In kaart te brengen onder inwoners van Zevenaar:
– Hoe het is gesteld met de (gevoelens van/cijfers m.b.t) eenzaamheid;
– Aan welke voorzieningen / ondersteuning men behoefte heeft.

Vrijwilligers en professionals de mogelijkheid te bieden zich te scholen.

Het aanbod (inclusief eventuele hiaten/lacunes) in kaart te brengen.

Het aanbod onder de aandacht te brengen bij organisaties en inwoners.


Deelnemers Samen Zevenaar

Samen Zevenaar bestaat uit diverse organisaties en deze groep wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door een klankbordgroep.

Eind maart 2021 bestond het netwerk uit: de gemeente Zevenaar, Rijnwaarden 50+,   De Zorggezel, Hulp in Gelderland, Vluchtelingenwerk, Buurtzorg Pannerden, STMG, Sensire en Caleidoz. Er is verbinding met de keten Dementie de Liemers en Mantelzorg Zevenaar.

De klankbordgroep wordt gevormd door  de Participatieraad Zevenaar en de Seniorenraad Angerlo.

Partners

Voor al jouw vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk van Caleidoz Welzijn. Zij helpen je graag verder.

Tel 0316 24 32 04
servicedesk@caleidoz.nl

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur

Samen Zevenaar is een netwerkorganisatie die bestaat uit verschillende organisaties. Zij werken samen aan het verminderen en voorkomen van gevoelens van eenzaamheid bij inwoners van de gemeente Zevenaar.