Gemeente Zevenaar

Gebiedsteams Zevenaar

We vinden het van groot belang om de zorg en ondersteuning in de gemeente Zevenaar goed te organiseren voor onze inwoners: dichtbij en efficiënt. Dit gebeurt met de Gebiedsteams in Zevenaar, de teams vormen dé plek waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg en ondersteuning en voor het realiseren van ideeën.

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Neem dan contact op met het Gebiedsteam:

Gebiedsteams Goed voor elkaar

www.zevenaar.nl

Voor al jouw vragen kun je contact opnemen met de Servicedesk van Caleidoz Welzijn. Zij helpen je graag verder.

Tel 0316 24 32 04
servicedesk@caleidoz.nl

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur

Samen Zevenaar is een netwerkorganisatie die bestaat uit verschillende organisaties. Zij werken samen aan het verminderen en voorkomen van gevoelens van eenzaamheid bij inwoners van de gemeente Zevenaar.