Skip to main content

Gemeente Zevenaar

Gebiedsteams Zevenaar

We vinden het van groot belang om de zorg en ondersteuning in de gemeente Zevenaar goed te organiseren voor onze inwoners: dichtbij en efficiënt. Dit gebeurt met de Gebiedsteams in Zevenaar, de teams vormen dé plek waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg en ondersteuning en voor het realiseren van ideeën.

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Neem dan contact op met het Gebiedsteam:

Gebiedsteams Goed voor elkaar

www.zevenaar.nl