Skip to main content

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Stichting Caleidoz en is in samenwerking met Buurtzorg, Sensire, STMG, Vluchtelingenwerk, Gemeente Zevenaar, Rijnwaarden 50+, De Zorggezel, Hulp in Gelderland opgericht op 18 juni 2021.

Bescherming van uw privacy

Stichting Caleidoz verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken. Stichting Caleidoz verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Stichting Caleidoz staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 50306839.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat Stichting Caleidoz zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Wij verstrekken uw (persoons)gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor commerciƫle doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Stichting Caleidoz gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt Stichting Caleidoz maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Cookies

Stichting Caleidoz maakt gebruik van cookies. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (technische cookies) en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (functionele cookies). Hiermee optimaliseren wij onze website.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten? Of heeft u een klacht? Neem dan contact op via servicedesk@caleidoz.nl of via het telefoonnummer (0316) 24 32 04. Wilt u meer weten over privacy? Kijk dan gerust op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.