Skip to main content

Rijnwaarden 50 plus

seniorenvereniging op het gelders eiland

Wij zijn een seniorenvereniging met circa 750 leden. De activiteiten die wij ontplooien zijn gericht op de belangenbehartiging van alle 50-plussers op het Gelders eiland.

De belangenbehartiging vindt plaats door middel van: Hulp en advies, voorlichting, educatie, bewegen, ontspanning en cultuur. Alle activiteiten die Rijnwaarden 50 plus organiseert zijn gericht op het welzijn van ouderen. Door middel van deze activiteiten beogen wij o.a. eenzaamheid te bestrijden en zelfredzaamheid te bevorderen.