Skip to main content

Participatieraad Zevenaar (PRZ)

Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een belangrijke partner in de klankbordgroep van Samen Zevenaar. De PRZ is een onafhankelijke adviesraad. Hij is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

Contact
Postbus 10
6920 AA Zevenaar

participatieraad@zevenaar.nl
(06) 22 15 78 75