Skip to main content

Samen Zevenaar in gesprek met

Wethouder – Belinda Elfrink

Samen Zevenaar

Samen Zevenaar is een netwerkorganisatie. Ze bestaat uit verschillende organisaties. Samen werken zij aan het verminderen en voorkomen van gevoelens van eenzaamheid bij inwoners van de gemeente Zevenaar. Het netwerk heeft 18 juni samen www.samenzevenaar.nl gelanceerd. Een online platform waar je tips en hulp, activiteiten en informatie vindt rondom eenzaamheid. Samen Zevenaar heeft zich ook hard gemaakt om op huisbezoek te kunnen gaan bij inwoners van 80 jaar en ouder in de gemeente Zevenaar. Met een vragenlijst wordt de oudere gevraagd naar zijn of haar beleving van gezondheid en welzijn. Eenzaamheid komt dan ook aan bod. 

Ambassadeurs

Wethouder Belinda Elfrink is samen met haar collega Hans Winters ambassadeur van Samen Zevenaar. We spraken hen beide over hun motivatie om te helpen eenzaamheid aan te pakken. We deden dit aan de hand van dezelfde vragenlijst die bij de huisbezoeken bij 80+ gebruikt wordt. De directe vragen in de lijst maken dat iemand nadenkt over hoe hij of zij onderwerpen ervaart als lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, gevoelens en sociale contacten. De geïnterviewde kan op stellingen daarover antwoorden met “ja, nee of een beetje”. Bij de meeste vragen wist Belinda resoluut (of vol overtuiging) te antwoorden, bij sommige onderwerpen ontstonden mooie eerlijke gesprekken.

Je leven sturen lukt niet altijd,
soms overkomt het je.

Corona

Belinda is positief ingesteld, zit goed in haar vel. Naast haar baan als wethouder heeft zij ook verschillende vrijwillige functies. Als zij de stellingen over lichaamsfuncties beantwoordt trekt ze de conclusie dat Corona nog steeds invloed op haar dagelijks leven heeft. Een tijd geleden kregen zij en haar verloofde Marcel, beiden Corona. Er volgde een periode van quarantaine. Niet je deur uit mogen, je kinderen niet zien en afhankelijk zijn van anderen, dat was wel even wennen. En een hele kleine glimp van hoe het moet zijn als je een groter en langer tekort hebt aan verbinding met anderen.

Met z’n 2-en is het toch fijner

Bewustwording

Ook bij Belinda zorgde de vragenlijst voor mooie bewustwordingsmomenten. De vragen geven een handige leidraad voor een open gesprek, waarbij de geïnterviewde aan het denken wordt gezet. Onze vrijwilligers die de ouderen ondervragen krijgen professionele training zodat er heel veel informatie wordt verzameld. Niet alleen zo kunnen we een goede inschatting maken wat er leeft onder de ouderen in de gemeente Zevenaar, maar waar nodig wordt ook meteen ondersteuning geboden. Altijd met de insteek dat de oudere zelf de regie houdt en aan zet is.

Het spinnenweb Positieve Gezondheid wordt ingevuld nav de vragenlijst.